Byggmästaren, arkitekten och fastighetsägaren Gösta Olsson lät konstnärer förfoga gratis över en byggnad som låg i hörnet av Köpenhamnsvägen och Mariedalsvägen. Idag står det stora hyreshus där denna idyll fanns.