När man rev Hermansgatan 9 kunde mitt gamla staffli ses falla högst däruppe.
Jag och flera andra hade ateljeer där.