Inspiration från det avlägsna Österlandet och från trakten av Emmaboda