27 feb -11 Självaste fotografen har kommit med på bilden