Mina attacker mot väggen har utöver den visuella också en mer symbolisk mening.