Hemkommen från Bornholm siktade jag in mig på den miljö där jag levde: Stadens trängsel