Lennart Olsson var min svåger och lärde mig grunderna i svetsning samtidigt som han byggde upp skulpturerna.