På fotot syns inte klockan så bra men den skulle spela mot den andra runda formen. Klockan har numera försvunnit Tidningsrubrikerna ger en bild av vad som var aktuellt vid byggnadens tillkomstår.