Det vit-svarta är rubriker från tidningar det år huset byggdes.