5 Malmöiter var till synes väldigt allvarligt syftande. Från vänster Tore Nilsson, Bertil Mauritsson, Jan Harry P, Olle Lindkvist, och längst ner Bertil Andréason.