tils. med Lars Englund, Kajsa Holmstrand, Einar Höste, Carl Magnus och Torsten Ridell i Brattislava 28 jun-slutet av aug