Galleri Ströget

  Galleri Ströget låg på Södergatan 5 och hade en kort men intensiv utställningsverksamhet. Galleriet ägdes av föreningen Solidar ( nuvarande COOP ) och fick inte gå med vinst, den vinst som uppstod genom att man tog 20% på försäljningen delades ut som stipendium. I galleristyrelsen satt direktören för Solidar Allan Nilsson, tidningen Arbetets chefredaktör Frans Nilsson, föreningen Solidars disponent Nils Karlström, personalchefen Birger Björk och konstnärerna Thure Thörn och Jan Harry Persson. Konstnärerna ställde upp helt ideellt och handhade driften. I mitten på 60-talet rådde stor brist på utställningsmöjligheter i Malmö vilket gjorde att många på den tiden verksamma konstnärer ställde sig i kö, Bo Hultén, paret Barbro och Holger Bäckström, , Allan Friis, Tore Nilsson, Mike Pierce Eve Eriksson, Bruno Knutman, Alvar Jansson
 
m fl.  Minst 3 stipendier hann vi dela ut innan huset skulle rivas.

Thure Thörn förevisar en utställning på Ströget. I bakgrunden gallerivärdinnan Ada Thörn

Galleri Ferm

Arne Ferm hade det internationellt kända Galleri Ferm som låg i den källare på Rådmansgatan, där det även idag finns ett Galleri.
 Ferm var den gallerist som hade den tydligaste profilen och fick antagligen sota för det  ekonomiskt
Många anhängare av den konst som Ferm visade kände sig hemlösa när galleriet lade ner verksamheten.
-96

Glada miner 1996 trots att det var sista utställningen

Galleri Konstnärscentrum

Galleriet var en avdelning till SKYS som samlade alla yrkesverksamma konstutövare i en enda organisation. Skådespelare, musiker, författare och bildkonstnärer enades under några år men SKYS tynade så småningom bort, det sista som fanns kvar var galleriet som låg vid Stortorget 4 där SKYS stod för lokalen som många år var en naturlig mötesplats för Skånska Konstnärsklubben och KRO samt där det ofta arrangerades tillställningar för allmänheten. En innehållsrik  grafikbank fanns och även Konstnärscentrum syds kontor inhystes här. SKYS var en ståtlig satsning sprungen ur en idé av Georg Fant, som och satt i den första styrelsen tillsammans med Hans Peterson, Olof Bergström, Dagmar Edqvist, Thure Thörn och JHP och en musiker som jag inte mins vem det var. SKYS stod bakom många arrangemang och något som kallades Kulturama var en veckas festlighet med konst på skärmutställningar på Stortorget o G AD torg musik och teater mm. Miss Kulturama 65 korades.  Teater visades gratis på Victoriabiografen. Georg Fant hade bl a regisserat några korta pjäser av Harold Pinter.  Biblioteket  visade " Thalia 300 år i Malmö." Fem skåneförfattare,  bland annat Dagmar Edqvist, Göran Sonnevi och Sven-Crister Swan berättade om opubliserade verk. Tyvärr blev slitningarna mellan organisationerna för stor. Författarna ville ett, konstnärerna något annat, skådespelare och musiker ville något tredje och oenigheten blev slutet.  
      Galleriet flyttade efter SKYS nerläggning till Lejonpassagen och gick i konkurs. 

Limhamns konstförening

Jag debuterade separat i Limhamns Konstförenings lokal "banken vid torget"
Numera har de betydligt bättre lokal i den gamla skolan och allt jobbet görs ideellt  av styrelsen. Nackdelen är förstås läget och att det inte kan hålla öppet alltid.
Fördelen är att de inte som Skånes Konstförening anstränger sig så förtvivlat att följa modenycker som kräver stora lokaler. Därför skulle jag gissa att de idag har fler medlemmar än Skånes konstförening. De delade årligen ut stipendier som inte kunde sökas och kändes därför som en skänk från ovan.

Vassil Simittchiev utpekar mitt skogsbryn i solnedgång.

Övriga gallerier

Ett galleri som jag ställde ut separat i var något som hette Galleri Qualitet och som jag minns låg på Regementsgatan. Det stängdes efter en kort tid.
Galleri Nordenhake startade sin verksamhet i Malmö och jag deltog där i en konstruktivistutställning.  Jag har bara nämnt ställen där jag deltagit och då skall jag inte glömma Metropolfoajèn där jag 2 gånger ställde ut med
Grupp 51. Skånes Konstförenings galleri vid Lilla Torg var jag med och inredde och har deltagit där vid flera tillfällen. Skånes Konstförenings utställningar jagades från plats till plats dit jag också hängde med.