Fotoalbum

Som skulptör är det fördelaktigt att ingå i något gruppsammanhang. Det är lättare att få utställningar och man delar kostnaderna.
Den första jag var med i kallade vi Grupp 51. Namnet kom till för att vi träffaders 1951 och brukade en gång i veckan  sammanstråla och prata konst. Medlemmar var Vagn Jacobsen, Margit Jacobsen, Arne Lindquist, Lennart Lindholm, Ingvar Engdahl och JHP.
Jag ingick också iKSO som var en större förening med många medlemmar i hela landet.
5 Malmöiter var en grupp som bestod av Tore Nilsson, Bertil Andreasson, Olle Lindqvist, Bertil Mauritsson och JHP.
6 Linjer var sex olikriktade konstnärer: Eric Lennart, Allan Friis, Gösta Calmeyer, Georg Hansson, Paul Gerhard och JHP.
Konkret Konstruktivism i Skåne var just det som namnet anger och medlemmar var Eva Acking, Torsten Esbjörnsson; Sven Hansson, Eric Lennart, Bengt Orup, Leo Reis,  Alexius Huber, Torsten Ridell, Bertil Herlov Svensson, Birgitta Westberg samt JHP. Senare tillkom Ulf Berg.
Gruppen hade sin upprinnelse med en utställning som Arne Lindquist drog samman på galleri Tellus i Lomma1981 . Alla i Skåne verksamma Konstruktivister och konkretister deltog. Det var rätt många.                           
Klicka för större bild