Fotoalbum för 1990

När min källare blev full av skulptur sökte jag mig till den mer lättlagrade grafiken.